Derneğimizin Amacı

  1. Zorlu şartlar karşısında ve Anavatan Türkiye’nin her türlü yardım ve desteği ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türklüğüne bu mutlu sonuca ulaşmada önemli etkenlerden olan Türklük sevgisinin toplum içerisinde devamlılığına çalışmak.
  2. Kıbrıs Türklüğü ile Anavatan yararları yönünde çalışmak.
  3. Toplumumuzun özgürlüğü uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin manevi değerlerini toplum içinde yaşatmak ve yüceltmek.
  4. Şehitlerimizin topluma emanet bıraktığı insanlarının vücutlarından ve kabiliyetlerinden kaybeden Malul Gazilerin manevi ve maddi sorunlarına eğilmek ve çözüm yollarının bulunmasında destek ve yol gösterici olmak.
  5. Uğrunda bunca can ve kan vererek özgürlüğe kavuşturulan bu topraklar üstünde Askeri zaferin sonsuz ile pekiştiricisi olacak iktisadi ve sosyal hamlelerde destekleyici ve uyarıcı olmak.
  6. Belirtilen gayelerin gerçekleşmesi için üyelerin yoğunlukta oldukları yerlerde şubeler ve temsilcilikler açmak ve dernek faaliyetlerinin, görüşlerinin üyelere aktarılması için gerekli çabayı harcamak.
  7. Kıbrıstaki ve Türkiyedeki kardeş kuruluşlarla yakın ilişkiler kurmak ve zümre bireylerinin maddi ve manevi haklarının korunması için güç birliği yapmak.